Úradná tabuľa ÚJD SR

2426-2023

č. konania: 2426-2023

č. rozhodnutia: 196/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.06.2023

dátum ukončenia konania: 08.07.2023

dátum aktualizácie: 11.07.2023

Prílohy:

2426-2023_SpravneKonanie_2426-2023_(5.4) Formulár o zverejnení SpK 2426.pdf
2426-2023_SE_00082_007283_2023 UJD 05.06.2023.pdf
2426-2023_Rozhodnutie_196_2023_(7.1) Rozhodnutie_196_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023