Úradná tabuľa ÚJD SR

2426-2022

č. konania: 2426-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum aktualizácie: 08.06.2022

Prílohy:

2426-2022_SpravneKonanie_2426-2022_Žiadosť_SE_2426_2022.pdf
2426-2022_FoZ SpK_00_2426_2022_SE.pdf

Aktualizácia: 08.06.2022