Úradná tabuľa ÚJD SR

2426-2022

č. konania: 2426-2022

č. rozhodnutia: 265/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum ukončenia konania: 17.10.2022

dátum aktualizácie: 27.10.2022

Prílohy:

2426-2022_SpravneKonanie_2426-2022_FoZ SpK_01_2426_2022_SE.pdf
2426-2022_Žiadosť_SE_2426_2022.pdf
2426-2022_Rozhodnutie_265_2022_Rozhodnutie_7213_265_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023