Úradná tabuľa ÚJD SR

2425-2022

č. konania: 2425-2022

č. rozhodnutia: 269/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum ukončenia konania: 28.10.2022

dátum aktualizácie: 18.11.2022

Prílohy:

2425-2022_SpravneKonanie_2425-2022_FoZ SpK_01_2425_2022_SE.pdf
2425-2022_Žiadosť_SE_2425_2022.pdf
2425-2022_Rozhodnutie_269_2022_Rozhodnutie_7541_269_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023