Úradná tabuľa ÚJD SR

2425-2022

č. konania: 2425-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum aktualizácie: 08.06.2022

Prílohy:

2425-2022_SpravneKonanie_2425-2022_FoZ SpK_00_2425_2022_SE.pdf
2425-2022_Žiadosť_SE_2425_2022.pdf

Aktualizácia: 08.06.2022