Úradná tabuľa ÚJD SR

2424-2022

č. konania: 2424-2022

č. rozhodnutia: 263/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum ukončenia konania: 17.10.2022

dátum aktualizácie: 26.10.2022

Prílohy:

2424-2022_SpravneKonanie_2424-2022_FoZ SpK_01_2424_2022_SE.002.pdf
2424-2022_Žiadosť_SE_2424_2022.002.pdf
2424-2022_Rozhodnutie_263_2022_Rozhodnutie_7173_263_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023