Úradná tabuľa ÚJD SR

2424-2022

č. konania: 2424-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum aktualizácie: 08.06.2022

Prílohy:

2424-2022_SpravneKonanie_2424-2022_Žiadosť_SE_2424_2022.pdf
2424-2022_FoZ SpK_00_2424_2022_SE.pdf

Aktualizácia: 08.06.2022