Úradná tabuľa ÚJD SR

2422-2022

č. konania: 2422-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 31.05.2022

dátum aktualizácie: 08.06.2022

Prílohy:

2422-2022_SpravneKonanie_2422-2022_FoZ SpK_00_2422_2022_JAVYS.pdf
2422-2022_Žiadosť_JAVYS_2422_2022.pdf

Aktualizácia: 08.06.2022