Úradná tabuľa ÚJD SR

2422-2022

č. konania: 2422-2022

č. rozhodnutia: 232/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 31.05.2022

dátum ukončenia konania: 08.09.2022

dátum aktualizácie: 20.07.2023

Prílohy:

2422-2022_SpravneKonanie_2422-2022_FoZ SpK_01_2422_2022_JAVYS.pdf
2422-2022_Žiadosť_JAVYS_2422_2022.pdf
2422-2022_Rozhodnutie_232_2022_eRozhodnutie_232_2022_SzVi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023