Úradná tabuľa ÚJD SR

2421-2024

č. konania: 2421-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.04.2024

dátum aktualizácie: 10.05.2024

Prílohy:

2421-2024_SpravneKonanie_2421-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver00_Maj2024.pdf
2421-2024_AN_SE_00001_005785_2024_UJD_29.04.2024.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024