Úradná tabuľa ÚJD SR

2421-2022

č. konania: 2421-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum aktualizácie: 02.06.2022

Prílohy:

2421-2022_SpravneKonanie_2421-2022_Formulár o zverejnení SpK 2421-2022 aktual.00.pdf
2421-2022_L_4170_2022_320_EcSi_MaGa podpisane.pdf
2421-2022_žiadosť anonym D.4.1.pdf

Aktualizácia: 02.06.2022