Úradná tabuľa ÚJD SR

2421-2022

č. konania: 2421-2022

č. rozhodnutia: 258/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum ukončenia konania: 26.10.2022

dátum aktualizácie: 05.01.2023

Prílohy:

2421-2022_SpravneKonanie_2421-2022_Formulár o zverejnení SpK 2421-2022 rev.05.pdf
2421-2022_Oznámenie o začatí konania č. 4170_2022 anonymizované.doc.pdf
2421-2022_2421-2022_žiadosť anonym D.4.1.pdf
2421-2022_Rozhodnutie_258_2022_Rozhodnutie č. 258_2022 anonymizované.pdf

Aktualizácia: 12.04.2024