Úradná tabuľa ÚJD SR

2417-2023

č. konania: 2417-2023

č. rozhodnutia: 248/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 05.06.2023

dátum ukončenia konania: 28.08.2023

dátum aktualizácie: 27.09.2023

Prílohy:

2417-2023_SpravneKonanie_2417-2023_FoZ SpK_04_2417_2023_SE.pdf
2417-2023_Žiadosť_SE_2417_2023.pdf
2417-2023_Rozhodnutie_248_2023_eRozhodnutie_248_2023_.(PeriodVnRPS EMO_2_2023)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023