Úradná tabuľa ÚJD SR

2411-2023

č. konania: 2411-2023

č. rozhodnutia: 235/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.06.2023

dátum ukončenia konania: 07.08.2023

dátum aktualizácie: 11.08.2023

Prílohy:

2411-2023_SpravneKonanie_2411-2023_FoZ SpK_01_2411_2023_SE.pdf
2411-2023_Žiadosť_SE_2411_2023.002.pdf
2411-2023_Rozhodnutie_235_2023_eRozhodnutie_235_2023_.(PeriodVnRPS MO3_2_2023)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023