Úradná tabuľa ÚJD SR

2408-2024

č. konania: 2408-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 29.04.2024

dátum aktualizácie: 03.05.2024

Prílohy:

2408-2024_SpravneKonanie_2408-2024_Formulár o zverejnení prerušenia SpK aktualizácia 01 z 03.05.2024 UJD SR 2408_2024.pdf
2408-2024_Prerušenie SpK podpísané.pdf
2408-2024_Anonymizovaná žiadosť.pdf

Aktualizácia: 03.05.2024