Úradná tabuľa ÚJD SR

2406-2023

č. konania: 2406-2023

č. rozhodnutia: 197/2023

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 01.06.2023

dátum ukončenia konania: 14.07.2023

dátum aktualizácie: 18.07.2023

Prílohy:

2406-2023_SpravneKonanie_2406-2023_Formulár_SpK_2406-2023_18_07_2023v01.pdf
2406-2023_Žiadosť DMS 4577_2023.pdf
2406-2023_Rozhodnutie_197_2023_Rozhodnutie č. 197_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023