Úradná tabuľa ÚJD SR

2396-2023

č. konania: 2396-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.05.2023

dátum aktualizácie: 14.09.2023

Prílohy:

2396-2023_SpravneKonanie_2396-2023_Formulár o zverejnení SpK 2396 rev. 02.pdf
2396-2023_UJD SR 2396-2023_Návrh rozhodnutia_MO34.pdf
2396-2023_Rozhodnutie_224_2023.pdf
2396-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_006846_2023.pdf

Aktualizácia: 14.09.2023