Úradná tabuľa ÚJD SR

2393-2022

č. konania: 2393-2022

č. rozhodnutia: 171/2022

účastník konania: eustream

dátum začiatku konania: 27.05.2022

dátum ukončenia konania: 22.08.2022

dátum aktualizácie: 08.02.2023

Prílohy:

2393-2022_SpravneKonanie_2393-2022_Formulár o zverejnení SpK 2393-2022 rev. 02 zo dňa 26.9.2022.pdf
2393-2022_20220607125824.pdf
2393-2022_20220607105353.pdf
2393-2022_Rozhodnutie_171_2022_R171_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023