Úradná tabuľa ÚJD SR

2391-2022

č. konania: 2391-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.05.2022

dátum aktualizácie: 06.06.2022

Prílohy:

2391-2022_SpravneKonanie_2391-2022_FoZ SpK_00_2391_2022_SE.pdf
2391-2022_Žiadosť_SE_2391_2022.pdf

Aktualizácia: 06.06.2022