Úradná tabuľa ÚJD SR

2390-2022

č. konania: 2390-2022

č. rozhodnutia: 226/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 27.05.2022

dátum ukončenia konania: 22.08.2022

dátum aktualizácie: 22.08.2022

Prílohy:

2390-2022_SpravneKonanie_2390-2022_FoZ SpK_01_2390_2022_VUJE.pdf
2390-2022_Žiadosť_VUJE_2390_2022.pdf
2390-2022_Rozhodnutie_226_2022_Rozhodnutie_5912_226_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023