Úradná tabuľa ÚJD SR

2390-2022

č. konania: 2390-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 27.05.2022

dátum aktualizácie: 06.06.2022

Prílohy:

2390-2022_SpravneKonanie_2390-2022_FoZ SpK_00_2390_2022_VUJE.pdf
2390-2022_Žiadosť_VUJE_2390_2022.pdf

Aktualizácia: 06.06.2022