Úradná tabuľa ÚJD SR

2385-2024

č. konania: 2385-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 25.04.2024

dátum aktualizácie: 29.04.2024

Prílohy:

2385-2024_SpravneKonanie_2385-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2385-2024 rev. 00.pdf
2385-2024_3770_2024_upovedomenie o začatí SpK.pdf
2385-2024_SE_00001_005696_2024-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 29.04.2024