Úradná tabuľa ÚJD SR

2385-2023

č. konania: 2385-2023

č. rozhodnutia: 241/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 29.05.2023

dátum ukončenia konania: 24.07.2023

dátum aktualizácie: 25.07.2023

Prílohy:

2385-2023_SpravneKonanie_2385-2023_Formulár o zverejnení SpK 2385-2023 aktualizácia 01 dňa 25_07 _2023.pdf
2385-2023_Žiadosť anonymizovaná.pdf
2385-2023_Rozhodnutie_241_2023_Rozhodnutie č. 241 _2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023