Úradná tabuľa ÚJD SR

2379-2023

č. konania: 2379-2023

č. rozhodnutia: 198/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.05.2023

dátum ukončenia konania: 10.07.2023

dátum aktualizácie: 10.07.2023

Prílohy:

2379-2023_SpravneKonanie_2379-2023_SPK 2379-2023 formulár 03.pdf
2379-2023_SPK 2379-2023 ziadost AN.pdf
2379-2023_Rozhodnutie_198_2023_Rozhodnutie_198_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023