Úradná tabuľa ÚJD SR

2372-2024

č. konania: 2372-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.04.2024

dátum aktualizácie: 26.04.2024

Prílohy:

2372-2024_SpravneKonanie_2372-2024_Zverejňovanie informácií - SpK rev 00 č. UJD SR 2372-2024.pdf
2372-2024_3696_2024_upovedomenie o začatí SpK.pdf
2372-2024_SE_00001_005596_2024-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 26.04.2024