Úradná tabuľa ÚJD SR

2371-2024

č. konania: 2371-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.04.2024

dátum aktualizácie: 02.05.2024

Prílohy:

2371-2024_SpravneKonanie_2371-2024_Formulár o zverejnení SpK 2371 rev. 00.pdf
2371-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_005499_2024.pdf

Aktualizácia: 02.05.2024