Úradná tabuľa ÚJD SR

2369-2022

č. konania: 2369-2022

č. rozhodnutia: 164/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.05.2022

dátum ukončenia konania: 27.07.2022

dátum aktualizácie: 10.08.2022

Prílohy:

2369-2022_SpravneKonanie_2369-2022_Zverejňovanie informácií o SpK_2369-2022_rev. 02 zo dňa 10.08.2022.pdf
2369-2022_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2369-2022.pdf
2369-2022_Rozhodnutie_164_2022_R164_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023