Úradná tabuľa ÚJD SR

2369-2022

č. konania: 2369-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.05.2022

dátum aktualizácie: 01.06.2022

Prílohy:

2369-2022_SpravneKonanie_2369-2022_Zverejňovanie informácií o SpK_2369-2022_rev. 00 zo dňa 01.06.2022.pdf
2369-2022_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2369-2022.pdf

Aktualizácia: 01.06.2022