Úradná tabuľa ÚJD SR

2361-2024

č. konania: 2361-2024

č. rozhodnutia: 213/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.04.2024

dátum aktualizácie: 10.05.2024

Prílohy:

2361-2024_SpravneKonanie_2361-2024_Zverejnenie rozhodnutia 213_2024 v SpK 2361_2024 aktualizácia 02.pdf
2361-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00689_004920_2024_Mc.pdf
2361-2024_Rozhodnutie_213_2024_Rozhodnutie_213_2024.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024