Úradná tabuľa ÚJD SR

2359-2024

č. konania: 2359-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 19.04.2024

dátum aktualizácie: 26.04.2024

Prílohy:

2359-2024_SpravneKonanie_2359-2024_Formulár SpK 2359-2024 _rev00.pdf
2359-2024_Upovedomenie SpK 2359-2024.pdf
2359-2024_SE_00707_005304_2024_McVč.pdf

Aktualizácia: 26.04.2024