Úradná tabuľa ÚJD SR

2358-2024

č. konania: 2358-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 19.04.2024

dátum aktualizácie: 17.05.2024

Prílohy:

2358-2024_SpravneKonanie_2358-2024_Formulár SpK 001.pdf
2358-2024_Návrh rozhodnutia.pdf
2358-2024_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia a výzva.pdf
2358-2024_Žiadosť SE.pdf

Aktualizácia: 17.05.2024