Úradná tabuľa ÚJD SR

2348-2024

č. konania: 2348-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.04.2024

dátum aktualizácie: 23.04.2024

Prílohy:

2348-2024_SpravneKonanie_2348-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2348-2024 rev 00.pdf
2348-2024_3600_2024_upovedomenie o začatí SpK.pdf
2348-2024_SE_00001_005265_2024-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 23.04.2024