Úradná tabuľa ÚJD SR

2322-2024

č. konania: 2322-2024

č. rozhodnutia: 228/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.04.2024

dátum aktualizácie: 15.05.2024

Prílohy:

2322-2024_SpravneKonanie_2322-2024_SPK 2322-2024 formulár 02.pdf
2322-2024_SPK 2322-2024 žiadost AN.pdf
2322-2024_Rozhodnutie_228_2024_Rozhodnutie_228_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024