Úradná tabuľa ÚJD SR

2320-2024

č. konania: 2320-2024

č. rozhodnutia: 231/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.04.2024

dátum ukončenia konania: 05.06.2024

dátum aktualizácie: 05.06.2024

Prílohy:

2320-2024_SpravneKonanie_2320-2024_Formulár zverejnenie ukončenia SpK 2320_2024 aktualizácia 03.pdf
2320-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_004439_2024_UJD_17.04.2024.pdf
2320-2024_Rozhodnutie_231_2024_Rozhodnutie_231_2024.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024