Úradná tabuľa ÚJD SR

2320-2024

č. konania: 2320-2024

č. rozhodnutia: 231/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.04.2024

dátum aktualizácie: 20.05.2024

Prílohy:

2320-2024_SpravneKonanie_2320-2024_Formulár zverejnenie rozhodnutia 231_2024 SpK 2320_2024 aktualizácia 02.pdf
2320-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_004439_2024_UJD_17.04.2024.pdf
2320-2024_Rozhodnutie_231_2024_Rozhodnutie_231_2024.pdf

Aktualizácia: 20.05.2024