Úradná tabuľa ÚJD SR

2313-2022

č. konania: 2313-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 19.05.2022

dátum aktualizácie: 01.06.2022

Prílohy:

2313-2022_SpravneKonanie_2313-2022_FoZ SpK_00_2313_2022_VUJE.pdf
2313-2022_Žiadosť_VUJE_2313_2022.pdf

Aktualizácia: 01.06.2022