Úradná tabuľa ÚJD SR

2313-2022

č. konania: 2313-2022

č. rozhodnutia: 225/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 19.05.2022

dátum ukončenia konania: 25.08.2022

dátum aktualizácie: 16.09.2022

Prílohy:

2313-2022_SpravneKonanie_2313-2022_FoZ SpK_02_2313_2022_VUJE.pdf
2313-2022_Žiadosť_VUJE_2313_2022.pdf
2313-2022_Rozhodnutie_225_2022_Rozhodnutie_5876_225_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023