Úradná tabuľa ÚJD SR

2310-2023

č. konania: 2310-2023

účastník konania: Pavol Višňovský

dátum začiatku konania: 22.05.2023

dátum aktualizácie: 26.05.2023

Prílohy:

2310-2023_SpravneKonanie_2310-2023_Formulár o zverejnení SpK 2310-2023 rev. 00 zo dňa 26.5.2023.pdf
2310-2023_20230526111331.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023