Úradná tabuľa ÚJD SR

2308-2023

č. konania: 2308-2023

č. rozhodnutia: 258/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.05.2023

dátum ukončenia konania: 31.08.2023

dátum aktualizácie: 22.09.2023

Prílohy:

2308-2023_SpravneKonanie_2308-2023_Formulár o zverejnení SpK 2308 rev. 03.pdf
2308-2023_UJD SR 2308-2023_Návrh rozhodnutia_MO34.pdf
2308-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_006577_2023.002.pdf
2308-2023_Rozhodnutie_258_2023_Rozhodnutie_258_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023