Úradná tabuľa ÚJD SR

2308-2023

č. konania: 2308-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.05.2023

dátum aktualizácie: 29.05.2023

Prílohy:

2308-2023_SpravneKonanie_2308-2023_Formulár o zverejnení SpK 2308 rev. 00.pdf
2308-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_006577_2023.002.pdf

Aktualizácia: 29.05.2023