Úradná tabuľa ÚJD SR

2307-2023

č. konania: 2307-2023

č. rozhodnutia: 176/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.05.2023

dátum ukončenia konania: 28.06.2023

dátum aktualizácie: 28.06.2023

Prílohy:

2307-2023_SpravneKonanie_2307-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 2307_2023rev03.pdf
2307-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_006573_2023 UJD 19.05.2023k.pdf
2307-2023_Rozhodnutie_176_2023_Rozhodnutie_176_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023