Úradná tabuľa ÚJD SR

2307-2023

č. konania: 2307-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.05.2023

dátum aktualizácie: 24.05.2023

Prílohy:

2307-2023_SpravneKonanie_2307-2023_Zverejnenie upovedomenia o začatí SpK 2307_2023rev00.pdf
2307-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_006573_2023 UJD 19.05.2023k.pdf

Aktualizácia: 24.05.2023