Úradná tabuľa ÚJD SR

2301-2023

č. konania: 2301-2023

č. rozhodnutia: 173/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.05.2023

dátum ukončenia konania: 28.06.2023

dátum aktualizácie: 07.07.2023

Prílohy:

2301-2023_SpravneKonanie_2301-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2301_2023 r.02 .pdf
2301-2023_SE_00082_006495_2023 UJD 19.05.2023.pdf
2301-2023_Rozhodnutie_173_2023_Rozhodnutie_173_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023