Úradná tabuľa ÚJD SR

2295-2023

č. konania: 2295-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.05.2023

dátum aktualizácie: 25.05.2023

Prílohy:

2295-2023_SpravneKonanie_2295-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2295-2023 rev 00.pdf
2295-2023_L_4323_2023-upovedomenie o začatí konania.pdf
2295-2023_SE_00082_006490_2023 UJD-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 25.05.2023