Úradná tabuľa ÚJD SR

2294-2023

č. konania: 2294-2023

č. rozhodnutia: 283/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.05.2023

dátum ukončenia konania: 26.09.2023

dátum aktualizácie: 06.10.2023

Prílohy:

2294-2023_SpravneKonanie_2294-2023_27868297.pdf
2294-2023_85181009.pdf
2294-2023_UradnyList_7369_2023.pdf
2294-2023_Anonymizovaná žiadosť.pdf
2294-2023_Rozhodnutie_220_2023.pdf
2294-2023_Rozhodnutie_283_2023_Rozhodnutie_283_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023