Úradná tabuľa ÚJD SR

2294-2023

č. konania: 2294-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.05.2023

dátum aktualizácie: 23.05.2023

Prílohy:

2294-2023_SpravneKonanie_2294-2023_75985832.pdf
2294-2023_Anonymizovaná žiadosť.pdf

Aktualizácia: 23.05.2023