Úradná tabuľa ÚJD SR

2274-2024

č. konania: 2274-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.04.2024

dátum aktualizácie: 23.04.2024

Prílohy:

2274-2024_SpravneKonanie_2274-2024_Zv. inf. - Spis č. 2274-2024_rev. 00 z 23.4.2024.pdf
2274-2024_SE_00001_005174_2024_UJD_15.04.2024_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 23.04.2024