Úradná tabuľa ÚJD SR

2270-2022

č. konania: 2270-2022

č. rozhodnutia: 177/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 13.05.2022

dátum ukončenia konania: 30.06.2022

dátum aktualizácie: 06.07.2022

Prílohy:

2270-2022_SpravneKonanie_2270-2022_SpK_2270_2022_ver_02_06_JUL_2022.pdf
2270-2022_Ziadosť SE_2022_01748_Du PISM a EPZK black copy.pdf
2270-2022_Rozhodnutie_177_2022 _R_177_2022 SE_PISM a EPZK.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023