Úradná tabuľa ÚJD SR

2266-2024

č. konania: 2266-2024

č. rozhodnutia: 225/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.04.2024

dátum aktualizácie: 14.05.2024

Prílohy:

2266-2024_SpravneKonanie_2266-2024_Formulár zverejnenie rozhodnutia 225_2024 v SpK 2266_2024 aktualizácia 02.pdf
2266-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_005144_2024_UJD_11.04.2024.pdf
2266-2024_Rozhodnutie_225_2024_Rozhodnutie_225_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024