Úradná tabuľa ÚJD SR

2264-2022

č. konania: 2264-2022

č. rozhodnutia: 169/2022

účastník konania: Západoslovenská VS

dátum začiatku konania: 13.05.2022

dátum ukončenia konania: 22.07.2022

dátum aktualizácie: 28.07.2022

Prílohy:

2264-2022_SpravneKonanie_2264-2022_Formulár o zverejnení SpK 2264-2022 rev. 03 zo dňa 28.7.2022.pdf
2264-2022_20220526093435.pdf
2264-2022_Rozhodnutie_169_2022_R169_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023