Úradná tabuľa ÚJD SR

2250-2024

č. konania: 2250-2024

č. rozhodnutia: 197/2024

účastník konania: OÚ Trenčín

dátum začiatku konania: 11.04.2024

dátum ukončenia konania: 22.05.2024

dátum aktualizácie: 22.05.2024

Prílohy:

2250-2024_SpravneKonanie_2250-2024_Formulár_SpK_2250-2024_22_05_2024v00.pdf
2250-2024_POO TN žiadosť 11_04_2024.pdf
2250-2024_Rozhodnutie_197_2024_Rozhodnutie_197_2024.pdf

Aktualizácia: 22.05.2024