Úradná tabuľa ÚJD SR

2240-2024

č. konania: 2240-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 10.04.2024

dátum aktualizácie: 12.04.2024

Prílohy:

2240-2024_SpravneKonanie_2240-2024_FoZ SpK_00_2240_2024_JAVYS.pdf
2240-2024_Žiadosť_JAVYS_2240_2024.pdf

Aktualizácia: 12.04.2024