Úradná tabuľa ÚJD SR

2237-2023

č. konania: 2237-2023

č. rozhodnutia: 236/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 12.05.2023

dátum ukončenia konania: 14.08.2023

dátum aktualizácie: 11.09.2023

Prílohy:

2237-2023_SpravneKonanie_2237-2023_FoZ SpK_01_2237_2023_SE.pdf
2237-2023_Žiadosť_SE_2237_2023.pdf
2237-2023_Rozhodnutie_236_2023_lRozhodnutie_236_2023.(Súhlas_zmeny_TVŠZ_SE)final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023