Úradná tabuľa ÚJD SR

2237-2023

č. konania: 2237-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 12.05.2023

dátum aktualizácie: 17.05.2023

Prílohy:

2237-2023_SpravneKonanie_2237-2023_FoZ SpK_00_2237_2023_SE.pdf
2237-2023_Žiadosť_SE_2237_2023.pdf

Aktualizácia: 17.05.2023