Úradná tabuľa ÚJD SR

2236-2024

č. konania: 2236-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.04.2024

dátum aktualizácie: 15.04.2024

Prílohy:

2236-2024_SpravneKonanie_2236-2024_Zv. inf. - Spis č. 2236-2024_rev. 00 z 15.4.2024.pdf
2236-2024_SE_00001_004894_2024_UJD_09.04.2024_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 15.04.2024