Úradná tabuľa ÚJD SR

2235-2024

č. konania: 2235-2024

č. rozhodnutia: 211/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.04.2024

dátum aktualizácie: 14.05.2024

Prílohy:

2235-2024_SpravneKonanie_2235-2024_SPK 2235-2024 formulár 02.pdf
2235-2024_SPK 2235-2024 žiadost AN.pdf
2235-2024_Rozhodnutie_211_2024_Rozhodnutie_211_2024.pdf

Aktualizácia: 14.05.2024