Úradná tabuľa ÚJD SR

2234-2024

č. konania: 2234-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.04.2024

dátum aktualizácie: 17.04.2024

Prílohy:

2234-2024_SpravneKonanie_2234-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2234-2024 rev 00.pdf
2234-2024_3435_2024_Upovedomenie o začatí správneho konania.pdf
2234-2024_SE_00001_004865_2024-anonymizoavná.pdf

Aktualizácia: 17.04.2024