Úradná tabuľa ÚJD SR

2230-2023

č. konania: 2230-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 12.05.2023

dátum aktualizácie: 22.05.2023

Prílohy:

2230-2023_SpravneKonanie_2230-2023_Zverejňovanie informácií -SpK č. UJD SR 2230-2023 rev.00.pdf
2230-2023_SE_01025_006127_2023_PJ.pdf
2230-2023_Upovedomenie o začatí SpK 2230-2023.pdf

Aktualizácia: 22.05.2023