Úradná tabuľa ÚJD SR

2230-2023

č. konania: 2230-2023

č. rozhodnutia: 219/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 12.05.2023

dátum ukončenia konania: 16.08.2023

dátum aktualizácie: 24.08.2023

Prílohy:

2230-2023_SpravneKonanie_2230-2023_Zverejňovanie informácií -SpK č. UJD SR 2230-2023 rev.03.pdf
2230-2023_SE_01025_006127_2023_PJ.pdf
2230-2023_Rozhodnutie_219_2023_219_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023