Úradná tabuľa ÚJD SR

2226-2022

č. konania: 2226-2022

č. rozhodnutia: 228/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.05.2022

dátum ukončenia konania: 30.08.2022

dátum aktualizácie: 31.08.2022

Prílohy:

2226-2022_SpravneKonanie_2226-2022_SpK_2226_2022_ver_04_31_august_2022.pdf
2226-2022_Záznam UJDSR 2226_2022_Zvesenie.pdf
2226-2022_Žiadosť PZ IPR M20005_501891606 Black copy.pdf
2226-2022_Rozhodnutie_228_2022_R_228_2022_6028_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023