Úradná tabuľa ÚJD SR

2216-2024

č. konania: 2216-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.04.2024

dátum aktualizácie: 10.04.2024

Prílohy:

2216-2024_SpravneKonanie_2216-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2216-2024 rev 00.pdf
2216-2024_3217_2024_upovedomenie o začatí SpK.pdf
2216-2024_SE_00001_004827_2024-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 10.04.2024