Úradná tabuľa ÚJD SR

2215-2024

č. konania: 2215-2024

č. rozhodnutia: 203/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.04.2024

dátum ukončenia konania: 25.05.2024

dátum aktualizácie: 29.05.2024

Prílohy:

2215-2024_SpravneKonanie_2215-2024_SPK 2215-2024 formulár 03.pdf
2215-2024_SPK 2215-2024 žiadost AN.pdf
2215-2024_Rozhodnutie_203_2024_Rozhodnutie_203_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024