Úradná tabuľa ÚJD SR

2214-2024

č. konania: 2214-2024

č. rozhodnutia: 191/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.04.2024

dátum ukončenia konania: 16.05.2024

dátum aktualizácie: 16.05.2024

Prílohy:

2214-2024_SpravneKonanie_2214-2024_Formulár zverejnenie ukončenia SpK 2214_2024 aktualizácia 03.pdf
2214-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_004866_2024_UJD_08.04.2024.pdf
2214-2024_Rozhodnutie_191_2024_Rozhodnutie_191_2024.pdf

Aktualizácia: 16.05.2024