Úradná tabuľa ÚJD SR

2212-2023

č. konania: 2212-2023

č. rozhodnutia: 217/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.05.2023

dátum ukončenia konania: 27.07.2023

dátum aktualizácie: 01.08.2023

Prílohy:

2212-2023_SpravneKonanie_2212-2023_Formulár o zverejnení SpK 2212 rev. 03.pdf
2212-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_006177_2023.pdf
2212-2023_Rozhodnutie_217_2023_Rozhodnutie č. 217_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023